Sẽ đấu giá công khai ô tô công trong diện thanh lý

Bộ Tài chính yêu cầu xe ô tô công trong diện thanh lý phải được đấu giá công khai, không bán chỉ định.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 17865/BTC-QLCS gửi các bộ ngành, tỉnh thành phố liên quan thông báo về phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu thanh lý những xe ô tô công đủ điều kiện và việc bán thanh lý phải qua đấu giá công khai, không bán chỉ định.

Nên đọc

7.000 xe ô tô công dự kiến dôi dư, sẽ đem bán đấu giá?
Các xe ô tô phục vụ công tác chung sẽ được chuyển sang xe ô tô chuyên dùng nếu phù hợp chủng loại theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã được ban hành. Đồng thời, điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu để bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước.

Công văn cũng nêu rõ sẽ bán những xe chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng cũng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận.

Việc bán xe ô tô phải qua đấu giá công khai, không bán chỉ định.

Bộ Tài chính cho biết, số tiền thu được sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, số lượng ô tô công tính đến 31/12/2016 là 34.214 chiếc. Trong đó, xe phục vụ các chức danh là 864 chiếc, công tác chung 17.047 chiếc, xe chuyên dùng hơn 16.300 chiếc. Số xe công đã thực hiện thanh lý là 1.105 xe.

C.Sơn

Related posts

Leave a Comment