Nhân viên Tòa Bạch Ốc: chuột, gián và kiến tấn công tràn lan

Photo Credit: DEA / ARCHIVIO J. LANGE—De Agostini/Getty Images

Time – Trong thời gian này, nhiều toán nhân viên đến làm việc chỉnh trang và trang hoàng lại Tòa Bạch Ốc cho các lễ lạc cuối năm nhưng các tài liệu về công việc loại này cho thấy tòa nhà danh tiếng nhất Hoa Kỳ bị nạn chuột, gián và kiến hoành hành không ít.

Chuyện này lòi ra khi chi nhánh NBC News ở Hoa Thịnh Đốn có được nhiều trăm đơn yêu cầu phải đối phó với tệ nạn này từ 2 năm qua. Theo NBC, nhân viên bảo trì của Tòa Bạch Ốc được lệnh phải trả lời về báo cáo là ‘có chuột trong hai phòng họp của Hải Quân và Phòng Situation Room’

Các nhân viên bảo trì còn khám phá nhiều gián tại ít nhất 4 địa điểm trên nền nhà của Tòa Bạch Ốc và các báo cáo khác ghi nhận ngay trong phòng của Đổng Lý Văn Phòng John Kelly đã có kiến xuất hiện.

Có vài văn bản cho thấy chỉ là thay đổi thông thường như chuyện cựu tùy viên báo chí Sean Spicer yêu cầu phải có bàn ghế mới ngay sau khi Lễ Nhậm Chức của TT Trump diễn ra, nhưng cũng có nhiều tường trình khá chi tiết.

Thí dụ như một yêu cầu vào cuối tháng giêng năm nay ‘đòi thay bàn ngồi toilet của Văn Phòng Bầu Dục’. Nhưng nhìn chung, theo NBC thì số lượng đòi có thay đổi như thế dưới thời cựu TT Obama và dưới thời TT Trump đều na ná ngang bằng nhau.

Cơ quan General Services Administration (GSA) đảm trách công việc chình trang Tòa Bạch Ốc, ông Brian miller, Giám Đốc GSA cho NBC hay: “Đây là một công việc khổng lồ, chúng tôi thuê mướn các nhà thầu làm việc này, nhưng chúng tôi phải theo sát họ”

Ông Miller nói: “Có nhiều công việc yêu cầu phải hết sức nhẹ tay cẩn thận, Tòa Bạch Ốc đã cũ xưa rồi, bất cứ chúng ta có nhà cũ đều biết chỉnh trang loại nhà này nhiêu khê ra sao mà”

 

Related posts

Leave a Comment