Nhân vật quyền lực thứ 3 của Bộ Tư Pháp Mỹ sắp từ chức

Bà Raquel L.Brand, người có chức vụ cao thứ 3 ở Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, đang có kế hoạch từ chức chỉ sau 9 tháng làm việc. Photo Credit: Reuters

New York Times – Bà Raquel L.Brand, người có chức vụ cao thứ 3 ở Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, đang có kế hoạch từ chức chỉ sau 9 tháng làm việc. Việc ra đi của bà xảy ra sau khi TT Trump tấn công mạnh mẽ Bộ Tư Pháp, theo tin từ 2 người biết chuyện cho hay.

Bà Brand đặc biệt được chú ý vì bà chính là người chỉ đứng sau Thứ Trưởng Rod Rosenstein, nếu TT Trump quyết định sa thải ông Rosentein thì bà Brand sẽ được đôn lên thay thế, tức nắm quyền chỉ huy việc theo dõi việc làm của ủy ban điều tra đặc biệt của ông Robert Mueller về điều tra Nga chen vào bầu cử Mỹ.

Bà Brand đã trở thành Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp từ tháng 5 năm 2017, trong nhiệm vụ hiện nay, bà phải báo cáo trực tiếp lên ông Rosenstein và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions, người đã tuyên bố tự tách riêng ra khỏi cuộc điều tra Nga trước đây.

Trong những tuần vừa qua, TT Trump đã gia tăng cường độ tấn công vào Bộ Tư Pháp về chuyện điều hành công cuộc điều tra Nga chen vào bầu cử Mỹ và còn gợi ý các quan chức lãnh đạo của Bộ Tư Pháp phải chịu nhận hậu quả của một việc làm mà ông mô tả là ‘xấu xa’

Hiện nay bà Brand phụ trách chỉ huy nhiều lãnh vực trong Bộ Tư Pháp, kể cả phân bộ về dân sự, phân bộ quyền dân sự và phân bộ chống độc quyền. Ngoài ra bà còn lãnh đạo công việc của Bộ cho phép cơ quan National Security Agency có quyền thực hiện theo dõi mà không cần trát tòa.

Chính vì các công việc này, bà Brand ‘dính vào trận chiến’ giữa TT Trump và các cơ quan thực hiện thi hành luật pháp như Bộ Tư Pháp và FBI. Nếu như TT Trump nghĩ đến chuyện sa thảy Thứ Trưởng Rosenstein thật, thì đương nhiên phải tìm người thay thế ông.

Phụ tá của bà Brand là bà Currie Gunn cũng đã xin từ nhiệm trước đó và hiện bà Gunn từ chối trả lời mọi cố gắng săn tin của báo chí.

Đào Nguyên

Related posts

Leave a Comment