Gặp đối thủ

Đấng mày râu đừng ngạc nhiên khi gặp đối thủ cao tay ấn

Thánh nhậu

Anh cứ việc ở nhà chăm con …Việc nhậu nhẹt cứ để Em lo hết …

Posted by Quotes & Clip on Friday, December 22, 2017

Related posts

Leave a Comment