Chương trình cung cấp dịch vụ y tế giá rẻ cho trẻ em sắp sửa hết hạn

Quá tập trung vào dự luật y tế Graham-Cassidy, lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã bỏ lỡ hạn chót để gia hạn chương trình Childrens Health Insurance Program (CHIP – Chương trình bảo hiểm y tế trẻ em). Điều này có nghĩa là tiền tài trợ liên bang cho chương trình này sẽ hết hạn vào cuối tháng 9. Lần tái gia hạn gần đây nhất của CHIP là vào năm 2015. CHIP là chương trình hợp tác giữa chính phủ liên bang và tiểu bang, cung cấp bảo hiểm y tế cho các trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp và trung bình.

Hiện tại, tình hình vẫn chưa trở nên quá tồi tệ do các tiểu bang vẫn còn tiền để vận hành chương trình CHIP. Tuy nhiên, một số tiểu bang đã bắt đầu lo ngại về việc làm cách nào để tiếp tục chi trả cho chương trình này, một khi không còn tiền trợ cấp liên bang. “Các tiểu bang tin rằng Quốc Hội sẽ nhanh chóng hành động,” bà Diane Rowland, phó giám đốc tổ chức Kaiser Family Foundation, cho biết. “Tuy nhiên, tiểu bang cần biết chắc rằng số tiền hỗ trợ sẽ được gởi đến, để họ biết cách tiếp tục vận hành chương trình.”

Chương trình CHIP được phê chuẩn vào năm 1997, dưới thời Tổng Thống Bill Clinton. Chương trình này cung cấp bảo hiểm y tế giá rẻ cho con em của các gia đình có thu nhập cao hơn mức quy định của Medicaid, nhưng vẫn cần hỗ trợ của chính phủ để giúp chi trả bảo hiểm y tế. Trong những năm sau khi chương trình CHIP được phê chuẩn, số lượng trẻ em không được bảo hiểm y tế đã giảm đáng kể, từ 13.9% năm 1997 xuống còn 4.5% trong năm 2015.

Trong năm 2016, hơn 8.9 triệu trẻ em đã ghi danh vào CHIP, tăng thêm so với 8.44 triệu trong năm 2015. Tiêu chuẩn để ghi danh CHIP thay đổi tùy từng tiểu bang. Tuy nhiên, tại hầu hết tiểu bang, các trẻ em từ 18 tuổi trở xuống sẽ có thể ghi danh, nếu thu nhập gia đình thấp hơn 200% mức thu nhập diện nghèo của liên bang, tức dưới $50,000 Mỹ kim đối với gia đình 4 người. Một số tiểu bang cung cấp CHIP cho con em của các gia đình có thu nhập dưới 250%, hoặc thậm chí 300% thu nhập diện nghèo. Hai mươi tiểu bang cũng cung cấp bảo hiểm cho phụ nữ mang thai.

Chi phí cho chương trình CHIP trong năm tài chính 2016 là $13.6 tỷ Mỹ kim. Chính phủ liên bang tài trợ phần lớn chi phí của CHIP, và chính phủ tiểu bang chi trả khoảng 15% chi phí của chương trình này. Chi phí trung bình cho các gia đình tham gia CHIP là hơn $150 Mỹ kim một năm cho 1 trẻ em.

Hầu hết các tiểu bang đều có dự trữ ngân quỹ để chi trả cho CHIP, trong trường hợp tiền liên bang chưa chuyển đến kịp. Tuy nhiên, hiện có 10 tiểu bang sẽ cạn ngân quỹ dự trữ vào cuối năm 2017.

Related posts

Leave a Comment