Chính phủ bị đóng cửa trong lúc thượng viện thương thảo tìm lối thoát

Khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya tối thứ sáu và rạng sáng thứ bảy, thời hạn cuối để thông qua ngân sách chi tiêu tạm thời cho chính phủ, và khi thượng viện không thông qua được ngân sách, thì coi như chính phủ đã bị đóng cửa.

Vào lúc bế tắt này, hai bên Dân Chủ và Cộng Hoà vẫn tiếp tục hội đàm để tìm cách thông qua ngân sách chi tiêu cho chính phủ.

Photo credit: Fox

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chính phủ bị đóng cửa khi mà một đảng kiểm soát thế đa số của lưỡng viện và cả hành pháp, và nhất là khi TT Donald Trump kỷ niệm một năm ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45.

Toà Bạch Ốc đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. Phát ngôn nhân Sarah Sanders nói vào thời điểm ngay trước lúc chính phủ đóng cửa: “Đêm nay, họ đặt chính trị lên trên cả an ninh quốc gia, các gia đình quân đội, những trẻ em và cả khả năng của đất nước của chúng ta nhằm phục vụ cho tất cả người Mỹ. Chúng ta sẽ không bàn thảo về tình trạng của những di dân bất hợp pháp, trong lúc phe Dân Chủ lấy những người công dân hợp pháp làm con tin đối với những đòi hỏi vô ý của họ. Đây là thái độ của những kẻ thất bại cản đường, chứ không phải của những nhà lập pháp.”

Phải cần 60 phiếu để giữ chính phủ hoạt động tạm thời trong 4 tuần, thế nhưng Cộng Hoà chỉ có 51 phiếu, và Cộng Hoà cần phiếu của Dân Chủ để thông qua được ngân sách tạm thời.

Tới lúc 12:16 phút, đã có đủ phiếu chống lại việc thộng qua dự luật chi tiêu tạm thời nên coi như chính phủ đã bị đóng cửa.

Đây là lần đầu kể từ năm 2013, chính phủ bị đóng cửa.

Vấn đề chính đối với việc bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn là việc gia hạn ngân sách chi tiêu là bao lâu. Hạ Viện thông qua dự luật là gia hạn trong 4 tuần, đến ngày 16 tháng 2, và dự luật đó bị thất bại qua cuộc bỏ phiếu nửa đêm thứ sáu.

Phe Dân Chủ thúc đẩy ngân sách gia hạn tạm thời trong ngắn hạn, chỉ vài ngày mà thôi. Thượng nghị sĩ Graham (South Carolina, Cộng Hoà) lên tiếng không bầu cho dự luật của Hạ Viện mà ngân sách chi tiêu được tạm thời gia hạn trong 4 tuần, mà ông thúc đẩy cho dự luật gia hạn ngân sách chi tiêu đến ngày 8 tháng 2 mà thôi. Đó là một sự hoá giải sự khác biệt giữa Dân Chủ và Cộng Hoà.

Theo hai nguồn tin, thì phía Dân Chủ chỉ ủng hộ giải pháp chi tiêu tạm thời cho đến ngày 29 tháng giêng mà thôi, một ngày trước khi TT Trump đọc diễn văn tình trạng liên bang. Phía Cộng Hoà không đồng ý và hai bên tiếp tục đàm phán.

Cả hai bên tiếp tục làm việc vào cuối tuần để tìm cách hoá giải nhằm thông qua ngân sách chi tiêu của chính phủ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật liên tục về vấn đề này.

Nguyễn Dương

Related posts

Leave a Comment