Chàng Việt kiều về nước cắt tóc miễn phí trên phố Sài Gòn

Có một tiệm cắt tóc ở Mỹ, mỗi lần về Việt Nam, Lê Tuấn lại mang túi đồ nghề đơn giản ra vỉa hè ở TP HCM cắt tóc miễn phí cho mọi người.

Related posts

Leave a Comment