Cả làng học ngôn ngữ ký hiệu để làm ngạc nhiên cho dân điếc trong làng

Muharrem  là người bình thường nhưng lại bị điếc. Anh sống tại làng Bağcılả và phải dùng ngôn ngữ ký hiệu để liên lạc người chung quanh. Bỗng nhiên một ngày anh cảm thấy ngạc nhiên tất cả mọi người đều dùng đều dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với anh..

[youtube]https://www.youtube.com/watchv=UrvaSqN76h4[/youtube]

Related posts

Leave a Comment