Gia Lai: Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó – Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

Gia Lai: Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó – Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

Cán bộ của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã lập chứng từ khống, giả chữ ký và chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng tiền ngân sách T.Ư hỗ trợ cho học sinh nghèo. Số tiền thay vì đến với trẻ em nghèo, khuyết tật thì bị các cá nhân chiếm dụng, tư túi. Điều đáng lưu tâm, khi thất thoát xảy ra thì nhiều đơn vị kiểm tra ở địa phương lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Thanh tra tỉnh…

Read More